تبلیغات
مخزن نفت - آشنایی با واحدهای پالایشگاهی
نفت طلای سیاه

آشنایی با واحدهای پالایشگاهی

نویسنده :petroman
تاریخ:جمعه 19 تیر 1388-10:16 ق.ظ

آشنایی با واحدهای پالایشگاهی

واحد تقطیر در فشار جو
نخستین مرحله پالایش نفت خام،تقطیر در فشار جو است كه برشهای اصلی نفت خام را از یكدیگر جدا می كند. برای این منظور نفت خام در كوره تا حدود 360 درجه سانتی گراد گرم شده،سپس به برج تقطیر در جو وارد میشود. فرآورده های این برج عبارتند از :
• محصولات بالای برج شامل: گاز،گاز مایع، بنزین خام و نفتا (بطور مخلوط)
• محصولات جانبی برج شامل: نفتای ممزوج، نفت سفید، نفت گاز
• محصولات ته مانده برج كه خوراك واحد تقطیر در خلا محسوب میشود.
از این محصولات فقط نفت سفید مطابق مشخصات لازم به عنوان فرآورده نهائی است. از میان محصولات بالای برج

كه در برج های دیگر تفكیك میشوند، نفتای سنگین برای ارتقاء درجه آرام سوزی به واحد تبدیل كاتالیستی ارسال شده و محصول بدست آمده از این مرحله با بنزین دستگاه تقطیر(نفتای سبك) مخلوط میشود تا محصول نهائی بنزین مطابق استاندارد شركت ملی نفت تهیه شود.ظرفیت طراحی شده این دستگاه 80 هزار بشكه در روز بوده كه با اجرای طرح افزایش ظرفیت به 110 هزار بشكه ارتقاء یافته است.

واحد تقطیر در خلاء
در این برج به علت وجود خلاء نسبی، مواد سنگین زودتر به نقطه جوش می رسند و عمل تفكیك آسان تر انجام میگیرد.محصولاتی كه در این مرحله بدست می آیند عبارتند از: نفت گاز سنگین، نفت گاز سنگین موم دار، روغن های پایه،مواد موم دار اضافی و ته مانده برج.از اختلاط نفت گاز سنگین با نفت گاز سبك واحد تقطیر در جو محصول نهائی نفت گاز تهیه میشود.اختلاط نفت گاز سبك و سنگین موم دار خوراك واحد آیزوماكس (هیدرو كراكینگ) را تشكیل میدهد.بخشی از محصول ته مانده برج تقطیر در خلاء به عنوان خوراك واحد آسفالت به آن واحد ارسال میگردد.ظرفیت طراحی این دستگاه معادل 37440 بشكه در روز است كه با انجام تغییرات در آینده نزدیك، این میزان تا 50400 بشكه در روز افزایش خواهد یافت.


دستگاه گوگرد زدایی از نفتای سنگین و دستگاه تبدیل كاتالیستی
این واحد به منظور افزایش درجه آرام سوزی بنزین تولیدی ایجاد شده است.نفتای حاصل از دستگاه تقطیر كه دارای مواد گوگردی و درجه آرام سوزی پایین است ابتدا در دستگاه گوگردزدائی نفتا توسط گاز هیدروژن در مجاورت كاتالیزور (كبالت،مولبیدین و ...) تصفیه شده و مواد گوگردی آن به صورت گاز سولفید هیدروژن جدا میشود. سپس نفتای تصفیه شده از دستگاه ‹‹گوگردزدائی از نفتا›› با هیدروژن مخلوط شده و تحت دما و فشار معین در چهار راكتور در مجاورت كاتالیزور پلاتین ، بر اثر فعل و انفعالات شیمیائی تغییر ماهیت داده به تركیباتی با درجه آرام سوزی بالا تبدیل میشود.در جه آرام سوزی محصول بنزین بدست آمده بستگی به شرایط عملیاتی راكتورهای واحد داشته و عمدتا در درجه 94 تنظیم میگردد. بنزین حاصل از این دستگاه با نفتای سبك بدست آمده از دستگاه تقطیر به نسبت مشخصی مخلوط شده و پس از افزودن مواد تغییر رنگ و مواد بالا برنده درجه آرام سوزی (MTBE) محصول بنزین نهائی تهیه میگردد. با توجه به ماهیت فعل و انفعالات انجام یافته در راكتورهای این واحد، مقداری گاز هیدروژن، گاز سبك و گاز مایع نیز تولید میشود. واحد گوگرزدائی از نفتا مصرف كننده گاز هیدروژن و واحد افزاینده درجه آرام سوزی به عنوان تولیدكننده واحد هیدروژن محسوب میشود؛ بنابراین مازاد هیدروژن موردنیاز دستگاه تبدیل كاتالیستی به عنوان خوراك واحد هیدروژن به آن واحد فرستاده میشود. ظرفیت طراحی شده دستگاه گوگردزدائی نفتا و تبدیل كاتالیستی به ترتیب 9700 و 11 هزار و 120 بشكه در روز است كه با توجه به تغییرات انجام یافته، ظرفیت بالقوه این واحدها به 12100 بشكه در روز افزایش یافته است.

واحد كاهش گرانروى (U-300)
ته مانده سنگینی كه از پائین برج تقطیر در خلاء بدست می اید دارای گرانروی (ویسكوزیته) زیاد است و قابل عرضه مستقیم به عنوان سوخت نفت كوره نیست.به همین دلیل ته مانده برج تقطیر در خلاء (و مواد موم دار اضافی) به دستگاه كاهش گرانروی ارسال و در كوره دستگاه تا 460 درجه سانتی گراد گرم میشود تا مولكولهای سنگین در اثر حرارت شكسته شده و به مواد سبك تر و گاز تبدیل شود.محصول این دستگاه ،نفت كوره با گرانروی كمتر، نفت گاز سنگین و بنزین نامرغوب (گوگرددار) است. در صورت نیاز، نفت كوره حاصل از این دستگاه جهت تصحیح برخی خصوصیات با مقداری نفت سفید یا نفت گاز مخلوط میشود. بنزین نامرغوب حاصل به عنوان سوخت دیگهای بخار مصرف میشود. ظرفیت طراحی شده این دستگاه 16500 بشكه در روز است.

دستگاه تهیه گاز مایع
گازهای سبكی كه از دستگاه های تقطیر نفت خام، تبدیل كاتالیستی و ایزوماكس بدست می آید مخلوطی از متان،پروپان و بوتان است. در واحد گاز مایع ابتدا گازهای متان و اتان به وسیله عمل تفكیك از سایر گازها مجزا شده و سپس پروپان و بوتان در مراحل بعدی از یكدیگر جدا میشوند؛ آنگاه گاز مایع با اختلاط پروپان و بوتان به نسبت های مناسب تهیه میشود. گاز مایعی كه به بازار عرضه می گردد مخلوطی از پروپان و لوتان است كه نسبت حجمی اختلاط آنها در فصول مختلف سال متغیر است. به عبارتی پروپان كه سبك تر است در تابستان كمتر و در زمستان بیشتر است. ظرفیت طراحی شده دستگاه تهیه گاز مایع 6026 بشكه در روز است.

واحد یونیفاینر نفت گاز
این واحد با ظرفیت 88.5 مترمكعب در ساعت جهت تصفیه نفت گاز و گرفتن تركیبات گوگردى و نیتروژن از محصول نفت گاز طراحى و نصب شده است این عمل تحت فشار هیدروژن انجام مى گیرد و مواد گوگردى بصورت H2S و تركیبات نیتروژنى بصورت NH3 از سیستم جدا مى شود و محصول نفت گاز طبق استاندارد N.I.O.C جهت مصرف به مخازن ذخیره سازى ارسال مى شود.

واحد آیزوماكس (U-600)
وظیفه دستگاه آیزوماكس تبدیل نفت گاز موم دار برج تقطیر در خلاء به فراورده های مفیدی نظیر بنزین،نفت سفید و نفت گاز سبك است.نفت گاز سنگین موم دار حاصل از تقطیر در خلاء پس از خروج از این برج با یكدیگر مخلوط شده و با نام ایزوفید خوراك دستگاه را تشكیل میدهد.مواد نیتروژنی و گوگردی آن با هیدروژن تركیب و به ترتیب به گاز آمونیاك و سولفید هیدروژن تبدیل میشود. محصولات این فعل و انفعالات پس از خروج از راكتورها به قسمت تفكیك ارسال میگردند.در برج های این قسمت گازهای پالایشی ، بوتان ، نفتای سبك و سنگین، نفت سفید و نفت گاز از یكدیگر جدا می شوند.نفتای سنگین حاصل، جهت اصلاح درجه آرام سوزی به واحد تبدیل كاتالیستی ارسال و نفتای سبك برای اختلاط با محصول نهائی بنزین استفاده می شود. نفت سفید و نفت گاز دستگاه آیزوماكس بسیار مرغوب است و پس از اختلاط با نفت سفید و نفت گاز دستگاه تقطیر به صورت محصول نهائی عرضه می شود. هیدروژن مورد نیاز این دستگاه از طریق واحد هیدروژن سازی تهیه میشود.ظرفیت طراحی واحد آیزوماكس 18 هزار بشكه در روز است.

واحد هیدروژن (U-700)
هیدروژن مورد نیاز واحد آیزوماكس در واحد هیدروژن تهیه میشود. خوراك واحد هیدروژن گازهای سبك مانند متان،اتان و پروپان است كه عمدتا از طریق گازهای غنی از هیدروژن واحد تبدیل كاتالیستی،گازهای بخش فشار بالای واحد تصفیه گاز با آمین و گاز طبیعی تامین می شود. این واحد جهت تولید 34 میلیون فوت مكعب در روز گاز هیدروژن با خلوص تقریبی 97% طراحی شده است.گاز خوراك تحت فشار معین با بخار آب مخلوط شده و سپس به كوره ‹‹ریفرمر›› هدایت میشود.در این كوره گازهای هیدروكربنی با بخارآب در مجاورت كاتالیزور واكنش داده و به هیدروژن، منواكسید كربن و دی اكسیدكربن تبدیل میشند. در مراحل بعد در مجاورت كاتالیزور دیگری تقریبا تمام حجم گاز منواكسید كربن به گاز دی اكشید كربن تبدیل شده و سپس دی اكسید كربن بوسیله محلول منواتانول آمین در یك برج جذب شده و در برج احیا در اثر حرارت از محلول آمین جدا و از بالای برج خارج میشود.

واحد تصفیه گاز با آمین (U-800)
گازهای حاصل از واحدهای تبدیل كاتالیستی، كاهش گرانروی، گوگردزدائی نفت گاز و ایزوماكس كه حاوی گازهای اسیدی سولفید هیدروژن است ابتدا باید در این دستگاه مورد تصفیه قرار گیرند. بدین ترتیب كه در برجهای جذب كننده این دستگاه كه در فشارهای مختلف در سرویس هستند، گازهای سولفید هیدروژن توسط محلول منواتانول آمین جذب و گازهای تصفیه شده از بالای برجها خارج میشوند.گازهای تصفیه شده با توجه به فشار عملیاتی برج جذب مربوطه به عنوان خوراك واحد هیدروژن و یا به عنوان سوخت گازی پالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد. در برج احیاء گازهای سولفید هیدروژن كه جذب محلول آمین گردیده در اثر حرارت از آن جدا و جهت تولید گوگرد به واحد گوگردسازی ارسال میگردد. ظرفیت طراحی این واحد 5/11 میلیون فوت مكعب در روز است.

واحد تصفیه آبهای ترش (U-850)
در واحد تصفیه آب ترش توسط دو برج، آمونیاك و سولفید هیدروژن موجود در آبهای فرایندی جدا شده و آب تصفیه شده جهت استفاده در بخش نمك زدای واحد تقطیر ارسال میشود. گازهای سولفید هیدروژن و آمونیاك خروجی از واحد، به واحد گوگردسازی ارسال و در كوره آشغال سوز سوزانیده میشوند. این واحد جهت تصفیه 32 متر مكعب در ساعت آب ترش طراحی گردیده است.

واحد گوگردسازی (U-900)
گاز سولفید هیدروژن كه از واحد ‹‹تصفیه گاز با آمین ›› بدست می آید و گازهای خروجی واحد آب ترش، خوراك این دستگاه است. در این دستگاه به روش ‹‹كلاوس›› گوگرد تولید میشود.خوراك واحد ابتدا در یك كوره مخصوص در حرارت بالای 1100 درجه سانتیگراد تحت تبدیل حرارتی قرار گرفته و سپس در مجاورت كاتالیزور در یك راكتور دو مرحله ای به گوگرد مذاب آزاد تبدیل شده و پس از تبدیل به گوگرد جامد به بازار عرضه می شود. این دستگاه جهت تولید روزانه 82 تن گوگرد طراحی شده است.

واحد آسفالت سازی (U-1000)
خوراك این دستگاهها قسمتی از ته مانده برج تقطیر در خلا است كه در درجه حرارت معینی با دمیدن هوا اكسید شده و محصول قیر با خصوصیت مناسب تهیه میشود.ظریت طراحی واحد قدیم تولید قیر 1000 بشكه و ظرفیت واحد جدید تولید قیر 5500 بشكه در روز است.

واحد تصفیه گاز مایع
گازمایع تولیدی از واحد گاز مایع حاوی مقادیر اندكی تركیبات گوگردی نظیر سولفید هیدروژن و مركایتانهای سبك است.در این واحد تركیبات سولفید هیدروژن و مركاپتانهای موجود گاز مایع ضمن تماس با محلول كاستیك فعال به دی سولفیدها تبدیل شده و از گاز مایع جدا می شود.

واحد تصفیه نفتای سبك
نفتای سبك تولیدی از واحد گاز مایع نیز حاوی مقادیر جزئی تركیبات گوگردی و عمدتا به صورت مركاپتانهای سبك می باشد.این تركیبات در تماس با محلول كاستیك فعال در این واحد به دی سولفیدها تبدیل شده و محصول نفتای سبك،عاری از مواد گوگردی می گردد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 04:19 ق.ظ

You explained this superbly.
cialis italia gratis canadian drugs generic cialis cialis generico in farmacia buy generic cialis non 5 mg cialis generici cialis online napol cialis prezzo di mercato cialis 30 day trial coupon buy cialis cheap 10 mg tesco price cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:59 ق.ظ

Wow a lot of awesome information!
generic for cialis cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets acquisto online cialis cialis prezzo in linea basso generic low dose cialis wow cialis tadalafil 100mg viagra vs cialis vs levitra achat cialis en suisse buy cialis online legal
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:26 ب.ظ

Kudos, Awesome information!
cialis vs viagra cialis 20 mg cost cialis 5mg canada discount drugs cialis cialis baratos compran uk cialis herbs generic low dose cialis click here cialis daily uk venta cialis en espaa interactions for cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:58 ق.ظ

Whoa plenty of excellent material.
tadalafilo cialis online holland we use it cialis online store does cialis cause gout cialis billig cialis pills cialis 5mg prix opinioni cialis generico only best offers 100mg cialis cialis e hiv
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 02:59 ب.ظ

Great facts. Regards.
cialis super kamagra prezzo cialis a buon mercato buy cialis link for you cialis price cialis pills order a sample of cialis 40 mg cialis what if i take cialis without a doctor's prescription cialis for sale south africa cialis dosage amounts
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Truly a lot of wonderful facts.
cialis canada on line cialis generico postepay cialis price in bangalore cialis 20 mg cut in half we choice free trial of cialis tadalafil 10 mg wow cialis 20 only best offers 100mg cialis cialis 10 doctissimo cialis 5mg prix
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Great knowledge. Many thanks.
cialis coupon cialis online holland enter site very cheap cialis cialis online cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen cialis generico postepay we recommend cialis info cialis diario compra prescription doctor cialis
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:41 ب.ظ

Nicely put, Regards!
rx cialis para comprar cialis without a doctor's prescription cialis arginine interactio generic low dose cialis buy cialis online nz cialis 20mg prix en pharmacie precios cialis peru buy brand cialis cheap acheter cialis meilleur pri cialis 30 day trial coupon
buy generic cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Appreciate it, A lot of tips.

prezzo di cialis in bulgaria tarif cialis france the best site cialis tablets tadalafil cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cut in half cialis generique cialis online cialis 20 mg cut in half tadalafil 20mg
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 03:05 ب.ظ

Fine advice. Appreciate it.
cialis 20mg we use it cialis online store cialis kaufen buying cialis overnight free generic cialis tadalafilo generic cialis canada discount drugs cialis cialis daily cialis 200 dollar savings card
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 03:16 ب.ظ

Thanks. A lot of information!

cialis diario compra cialis cipla best buy cialis 5mg billiger we recommend cialis info cialis super kamagra cialis dosage recommendations cialis 30 day sample wow cialis tadalafil 100mg chinese cialis 50 mg buying brand cialis online
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:30 ق.ظ

You suggested this adequately.
costo in farmacia cialis safe dosage for cialis where to buy cialis in ontario cuanto cuesta cialis yaho canadian drugs generic cialis cialis generic cialis sale online cialis 5 mg schweiz how does cialis work prices on cialis 10 mg
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:10 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of knowledge!

tadalafil generic wow cialis 20 cialis uk sialis cialis kamagra levitra where do you buy cialis cialis price thailand online cialis achat cialis en itali cialis 5 mg funziona
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:09 ق.ظ

Factor effectively taken!.
cialis savings card only now cialis for sale in us viagra vs cialis vs levitra tadalafil 20mg prix cialis once a da buying cialis overnight dosagem ideal cialis cialis in sconto cialis pills boards estudios de cialis genricos
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:38 ب.ظ

You expressed this very well!
callus cialis for sale south africa acheter cialis meilleur pri cialis qualitat cialis kaufen bankberweisung 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis official site cialis australian price cost of cialis per pill buy name brand cialis on line
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:36 ق.ظ

Good facts. Many thanks.
we use it cialis online store non 5 mg cialis generici sublingual cialis online precios de cialis generico cialis australia org cialis preise schweiz viagra cialis levitra cialis e hiv generic cialis in vietnam cialis tadalafil
buy levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:46 ب.ظ

Wow loads of beneficial advice!
levitra generic levitra 20 mg generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo buy levitra 10mg levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online buy 10 mg levitra generic levitra
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 10 مهر 1397 12:26 ب.ظ

Kudos. A lot of forum posts.

prix de cialis cialis for daily use 200 cialis coupon prezzo di cialis in bulgaria we use it cialis online store free cialis import cialis cialis 20 mg cost cialis 20mg generic cialis pro
buy generic cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 07:41 ق.ظ

Perfectly expressed certainly! !
best generic drugs cialis cialis 5 mg buy cialis 50 mg soft tab bulk cialis best generic drugs cialis try it no rx cialis female cialis no prescription cialis taglich how do cialis pills work effetti del cialis
Buy cialis
شنبه 7 مهر 1397 07:27 ق.ظ

Amazing lots of fantastic advice!
we recommend cheapest cialis cialis efficacit cialis rezeptfrei sterreich cialis generico cialis name brand cheap cialis prices in england cialis generico cialis authentique suisse cialis uk viagra cialis levitra
viagraessale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:54 ق.ظ

Excellent write ups. With thanks.
import cialis cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose buy cialis online cheapest walgreens price for cialis interactions for cialis cialis pills price each dose size of cialis only best offers 100mg cialis cialis generique 5 mg
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:53 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
buy cheap viagra pills online where can i buy viagra online where buy viagra how to buy generic viagra buying viagra buy viagra generic viagra online pharmacy buy viagra using paypal buy sildenafil uk cheapest viagra online pharmacy
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:13 ق.ظ

Regards, Numerous posts!

cialis 5 mg para diabeticos sublingual cialis online cialis tablets cialis ahumada cuanto cuesta cialis yaho female cialis no prescription cialis generico en mexico buying brand cialis online cialis 20mg prix en pharmacie achat cialis en europe
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:00 ب.ظ

Great data. Many thanks.
compare prices cialis uk 200 cialis coupon low dose cialis blood pressure only best offers 100mg cialis 5 mg cialis coupon printable buy original cialis online cialis generic cialis pro comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen
http://viabiovit.com/buy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:40 ق.ظ

Seriously tons of beneficial information.
buy price viagra canadian viagra online to buy viagra best place to buy generic viagra uk sildenafil sildenafil without prescription uk viagra nz buy where to buy viagra without prescription viagra prices uk viagra no presc
can i buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:14 ب.ظ

Great forum posts. Many thanks!
click here cialis daily uk cialis super kamagra generic cialis pill online cialis patentablauf in deutschland cialis name brand cheap order generic cialis online cialis uk can i take cialis and ecstasy can i take cialis and ecstasy cipla cialis online
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:16 ق.ظ

Wow tons of very good info!
safe dosage for cialis generic cialis soft gels online prescriptions cialis buy cialis cheap 10 mg cialis online holland cialis canada on line we choice cialis uk cialis flussig cialis 100mg suppliers cialis 50 mg soft tab
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ

You expressed this superbly.
tadalafil 10 mg cialis pills boards tadalafil cialis 5mg billiger cialis e hiv we use it cialis online store cialis professional from usa cialis pills price cialis per pill cialis reviews
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:52 ق.ظ

Awesome facts. Kudos!
buy real viagra online usa natural viagra buy viagra locally viagra nz buy getting viagra buy viagra with prescription sildenafil prescription cheap online viagra uk sildenafil online uk sildenafil pharmacy
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:04 ق.ظ

You actually revealed that terrifically!
cialis generika cialis preise schweiz cialis wir preise cipla cialis online cialis 100mg suppliers we like it cialis soft gel generic cialis tadalafil cialis daily new zealand cuanto cuesta cialis yaho non 5 mg cialis generici
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30