تبلیغات
مخزن نفت - آشنایی با واحدهای پالایشگاهی
نفت طلای سیاه

آشنایی با واحدهای پالایشگاهی

نویسنده :petroman
تاریخ:جمعه 19 تیر 1388-11:16 ق.ظ

آشنایی با واحدهای پالایشگاهی

واحد تقطیر در فشار جو
نخستین مرحله پالایش نفت خام،تقطیر در فشار جو است كه برشهای اصلی نفت خام را از یكدیگر جدا می كند. برای این منظور نفت خام در كوره تا حدود 360 درجه سانتی گراد گرم شده،سپس به برج تقطیر در جو وارد میشود. فرآورده های این برج عبارتند از :
• محصولات بالای برج شامل: گاز،گاز مایع، بنزین خام و نفتا (بطور مخلوط)
• محصولات جانبی برج شامل: نفتای ممزوج، نفت سفید، نفت گاز
• محصولات ته مانده برج كه خوراك واحد تقطیر در خلا محسوب میشود.
از این محصولات فقط نفت سفید مطابق مشخصات لازم به عنوان فرآورده نهائی است. از میان محصولات بالای برج

كه در برج های دیگر تفكیك میشوند، نفتای سنگین برای ارتقاء درجه آرام سوزی به واحد تبدیل كاتالیستی ارسال شده و محصول بدست آمده از این مرحله با بنزین دستگاه تقطیر(نفتای سبك) مخلوط میشود تا محصول نهائی بنزین مطابق استاندارد شركت ملی نفت تهیه شود.ظرفیت طراحی شده این دستگاه 80 هزار بشكه در روز بوده كه با اجرای طرح افزایش ظرفیت به 110 هزار بشكه ارتقاء یافته است.

واحد تقطیر در خلاء
در این برج به علت وجود خلاء نسبی، مواد سنگین زودتر به نقطه جوش می رسند و عمل تفكیك آسان تر انجام میگیرد.محصولاتی كه در این مرحله بدست می آیند عبارتند از: نفت گاز سنگین، نفت گاز سنگین موم دار، روغن های پایه،مواد موم دار اضافی و ته مانده برج.از اختلاط نفت گاز سنگین با نفت گاز سبك واحد تقطیر در جو محصول نهائی نفت گاز تهیه میشود.اختلاط نفت گاز سبك و سنگین موم دار خوراك واحد آیزوماكس (هیدرو كراكینگ) را تشكیل میدهد.بخشی از محصول ته مانده برج تقطیر در خلاء به عنوان خوراك واحد آسفالت به آن واحد ارسال میگردد.ظرفیت طراحی این دستگاه معادل 37440 بشكه در روز است كه با انجام تغییرات در آینده نزدیك، این میزان تا 50400 بشكه در روز افزایش خواهد یافت.


دستگاه گوگرد زدایی از نفتای سنگین و دستگاه تبدیل كاتالیستی
این واحد به منظور افزایش درجه آرام سوزی بنزین تولیدی ایجاد شده است.نفتای حاصل از دستگاه تقطیر كه دارای مواد گوگردی و درجه آرام سوزی پایین است ابتدا در دستگاه گوگردزدائی نفتا توسط گاز هیدروژن در مجاورت كاتالیزور (كبالت،مولبیدین و ...) تصفیه شده و مواد گوگردی آن به صورت گاز سولفید هیدروژن جدا میشود. سپس نفتای تصفیه شده از دستگاه ‹‹گوگردزدائی از نفتا›› با هیدروژن مخلوط شده و تحت دما و فشار معین در چهار راكتور در مجاورت كاتالیزور پلاتین ، بر اثر فعل و انفعالات شیمیائی تغییر ماهیت داده به تركیباتی با درجه آرام سوزی بالا تبدیل میشود.در جه آرام سوزی محصول بنزین بدست آمده بستگی به شرایط عملیاتی راكتورهای واحد داشته و عمدتا در درجه 94 تنظیم میگردد. بنزین حاصل از این دستگاه با نفتای سبك بدست آمده از دستگاه تقطیر به نسبت مشخصی مخلوط شده و پس از افزودن مواد تغییر رنگ و مواد بالا برنده درجه آرام سوزی (MTBE) محصول بنزین نهائی تهیه میگردد. با توجه به ماهیت فعل و انفعالات انجام یافته در راكتورهای این واحد، مقداری گاز هیدروژن، گاز سبك و گاز مایع نیز تولید میشود. واحد گوگرزدائی از نفتا مصرف كننده گاز هیدروژن و واحد افزاینده درجه آرام سوزی به عنوان تولیدكننده واحد هیدروژن محسوب میشود؛ بنابراین مازاد هیدروژن موردنیاز دستگاه تبدیل كاتالیستی به عنوان خوراك واحد هیدروژن به آن واحد فرستاده میشود. ظرفیت طراحی شده دستگاه گوگردزدائی نفتا و تبدیل كاتالیستی به ترتیب 9700 و 11 هزار و 120 بشكه در روز است كه با توجه به تغییرات انجام یافته، ظرفیت بالقوه این واحدها به 12100 بشكه در روز افزایش یافته است.

واحد كاهش گرانروى (U-300)
ته مانده سنگینی كه از پائین برج تقطیر در خلاء بدست می اید دارای گرانروی (ویسكوزیته) زیاد است و قابل عرضه مستقیم به عنوان سوخت نفت كوره نیست.به همین دلیل ته مانده برج تقطیر در خلاء (و مواد موم دار اضافی) به دستگاه كاهش گرانروی ارسال و در كوره دستگاه تا 460 درجه سانتی گراد گرم میشود تا مولكولهای سنگین در اثر حرارت شكسته شده و به مواد سبك تر و گاز تبدیل شود.محصول این دستگاه ،نفت كوره با گرانروی كمتر، نفت گاز سنگین و بنزین نامرغوب (گوگرددار) است. در صورت نیاز، نفت كوره حاصل از این دستگاه جهت تصحیح برخی خصوصیات با مقداری نفت سفید یا نفت گاز مخلوط میشود. بنزین نامرغوب حاصل به عنوان سوخت دیگهای بخار مصرف میشود. ظرفیت طراحی شده این دستگاه 16500 بشكه در روز است.

دستگاه تهیه گاز مایع
گازهای سبكی كه از دستگاه های تقطیر نفت خام، تبدیل كاتالیستی و ایزوماكس بدست می آید مخلوطی از متان،پروپان و بوتان است. در واحد گاز مایع ابتدا گازهای متان و اتان به وسیله عمل تفكیك از سایر گازها مجزا شده و سپس پروپان و بوتان در مراحل بعدی از یكدیگر جدا میشوند؛ آنگاه گاز مایع با اختلاط پروپان و بوتان به نسبت های مناسب تهیه میشود. گاز مایعی كه به بازار عرضه می گردد مخلوطی از پروپان و لوتان است كه نسبت حجمی اختلاط آنها در فصول مختلف سال متغیر است. به عبارتی پروپان كه سبك تر است در تابستان كمتر و در زمستان بیشتر است. ظرفیت طراحی شده دستگاه تهیه گاز مایع 6026 بشكه در روز است.

واحد یونیفاینر نفت گاز
این واحد با ظرفیت 88.5 مترمكعب در ساعت جهت تصفیه نفت گاز و گرفتن تركیبات گوگردى و نیتروژن از محصول نفت گاز طراحى و نصب شده است این عمل تحت فشار هیدروژن انجام مى گیرد و مواد گوگردى بصورت H2S و تركیبات نیتروژنى بصورت NH3 از سیستم جدا مى شود و محصول نفت گاز طبق استاندارد N.I.O.C جهت مصرف به مخازن ذخیره سازى ارسال مى شود.

واحد آیزوماكس (U-600)
وظیفه دستگاه آیزوماكس تبدیل نفت گاز موم دار برج تقطیر در خلاء به فراورده های مفیدی نظیر بنزین،نفت سفید و نفت گاز سبك است.نفت گاز سنگین موم دار حاصل از تقطیر در خلاء پس از خروج از این برج با یكدیگر مخلوط شده و با نام ایزوفید خوراك دستگاه را تشكیل میدهد.مواد نیتروژنی و گوگردی آن با هیدروژن تركیب و به ترتیب به گاز آمونیاك و سولفید هیدروژن تبدیل میشود. محصولات این فعل و انفعالات پس از خروج از راكتورها به قسمت تفكیك ارسال میگردند.در برج های این قسمت گازهای پالایشی ، بوتان ، نفتای سبك و سنگین، نفت سفید و نفت گاز از یكدیگر جدا می شوند.نفتای سنگین حاصل، جهت اصلاح درجه آرام سوزی به واحد تبدیل كاتالیستی ارسال و نفتای سبك برای اختلاط با محصول نهائی بنزین استفاده می شود. نفت سفید و نفت گاز دستگاه آیزوماكس بسیار مرغوب است و پس از اختلاط با نفت سفید و نفت گاز دستگاه تقطیر به صورت محصول نهائی عرضه می شود. هیدروژن مورد نیاز این دستگاه از طریق واحد هیدروژن سازی تهیه میشود.ظرفیت طراحی واحد آیزوماكس 18 هزار بشكه در روز است.

واحد هیدروژن (U-700)
هیدروژن مورد نیاز واحد آیزوماكس در واحد هیدروژن تهیه میشود. خوراك واحد هیدروژن گازهای سبك مانند متان،اتان و پروپان است كه عمدتا از طریق گازهای غنی از هیدروژن واحد تبدیل كاتالیستی،گازهای بخش فشار بالای واحد تصفیه گاز با آمین و گاز طبیعی تامین می شود. این واحد جهت تولید 34 میلیون فوت مكعب در روز گاز هیدروژن با خلوص تقریبی 97% طراحی شده است.گاز خوراك تحت فشار معین با بخار آب مخلوط شده و سپس به كوره ‹‹ریفرمر›› هدایت میشود.در این كوره گازهای هیدروكربنی با بخارآب در مجاورت كاتالیزور واكنش داده و به هیدروژن، منواكسید كربن و دی اكسیدكربن تبدیل میشند. در مراحل بعد در مجاورت كاتالیزور دیگری تقریبا تمام حجم گاز منواكسید كربن به گاز دی اكشید كربن تبدیل شده و سپس دی اكسید كربن بوسیله محلول منواتانول آمین در یك برج جذب شده و در برج احیا در اثر حرارت از محلول آمین جدا و از بالای برج خارج میشود.

واحد تصفیه گاز با آمین (U-800)
گازهای حاصل از واحدهای تبدیل كاتالیستی، كاهش گرانروی، گوگردزدائی نفت گاز و ایزوماكس كه حاوی گازهای اسیدی سولفید هیدروژن است ابتدا باید در این دستگاه مورد تصفیه قرار گیرند. بدین ترتیب كه در برجهای جذب كننده این دستگاه كه در فشارهای مختلف در سرویس هستند، گازهای سولفید هیدروژن توسط محلول منواتانول آمین جذب و گازهای تصفیه شده از بالای برجها خارج میشوند.گازهای تصفیه شده با توجه به فشار عملیاتی برج جذب مربوطه به عنوان خوراك واحد هیدروژن و یا به عنوان سوخت گازی پالایشگاه مورد استفاده قرار میگیرد. در برج احیاء گازهای سولفید هیدروژن كه جذب محلول آمین گردیده در اثر حرارت از آن جدا و جهت تولید گوگرد به واحد گوگردسازی ارسال میگردد. ظرفیت طراحی این واحد 5/11 میلیون فوت مكعب در روز است.

واحد تصفیه آبهای ترش (U-850)
در واحد تصفیه آب ترش توسط دو برج، آمونیاك و سولفید هیدروژن موجود در آبهای فرایندی جدا شده و آب تصفیه شده جهت استفاده در بخش نمك زدای واحد تقطیر ارسال میشود. گازهای سولفید هیدروژن و آمونیاك خروجی از واحد، به واحد گوگردسازی ارسال و در كوره آشغال سوز سوزانیده میشوند. این واحد جهت تصفیه 32 متر مكعب در ساعت آب ترش طراحی گردیده است.

واحد گوگردسازی (U-900)
گاز سولفید هیدروژن كه از واحد ‹‹تصفیه گاز با آمین ›› بدست می آید و گازهای خروجی واحد آب ترش، خوراك این دستگاه است. در این دستگاه به روش ‹‹كلاوس›› گوگرد تولید میشود.خوراك واحد ابتدا در یك كوره مخصوص در حرارت بالای 1100 درجه سانتیگراد تحت تبدیل حرارتی قرار گرفته و سپس در مجاورت كاتالیزور در یك راكتور دو مرحله ای به گوگرد مذاب آزاد تبدیل شده و پس از تبدیل به گوگرد جامد به بازار عرضه می شود. این دستگاه جهت تولید روزانه 82 تن گوگرد طراحی شده است.

واحد آسفالت سازی (U-1000)
خوراك این دستگاهها قسمتی از ته مانده برج تقطیر در خلا است كه در درجه حرارت معینی با دمیدن هوا اكسید شده و محصول قیر با خصوصیت مناسب تهیه میشود.ظریت طراحی واحد قدیم تولید قیر 1000 بشكه و ظرفیت واحد جدید تولید قیر 5500 بشكه در روز است.

واحد تصفیه گاز مایع
گازمایع تولیدی از واحد گاز مایع حاوی مقادیر اندكی تركیبات گوگردی نظیر سولفید هیدروژن و مركایتانهای سبك است.در این واحد تركیبات سولفید هیدروژن و مركاپتانهای موجود گاز مایع ضمن تماس با محلول كاستیك فعال به دی سولفیدها تبدیل شده و از گاز مایع جدا می شود.

واحد تصفیه نفتای سبك
نفتای سبك تولیدی از واحد گاز مایع نیز حاوی مقادیر جزئی تركیبات گوگردی و عمدتا به صورت مركاپتانهای سبك می باشد.این تركیبات در تماس با محلول كاستیك فعال در این واحد به دی سولفیدها تبدیل شده و محصول نفتای سبك،عاری از مواد گوگردی می گردد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viabiovit.com/buy-viagra-without-prescription-pharmacy-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:40 ق.ظ

Seriously tons of beneficial information.
buy price viagra canadian viagra online to buy viagra best place to buy generic viagra uk sildenafil sildenafil without prescription uk viagra nz buy where to buy viagra without prescription viagra prices uk viagra no presc
can i buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 07:14 ب.ظ

Great forum posts. Many thanks!
click here cialis daily uk cialis super kamagra generic cialis pill online cialis patentablauf in deutschland cialis name brand cheap order generic cialis online cialis uk can i take cialis and ecstasy can i take cialis and ecstasy cipla cialis online
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:16 ق.ظ

Wow tons of very good info!
safe dosage for cialis generic cialis soft gels online prescriptions cialis buy cialis cheap 10 mg cialis online holland cialis canada on line we choice cialis uk cialis flussig cialis 100mg suppliers cialis 50 mg soft tab
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:31 ب.ظ

You expressed this superbly.
tadalafil 10 mg cialis pills boards tadalafil cialis 5mg billiger cialis e hiv we use it cialis online store cialis professional from usa cialis pills price cialis per pill cialis reviews
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:52 ق.ظ

Awesome facts. Kudos!
buy real viagra online usa natural viagra buy viagra locally viagra nz buy getting viagra buy viagra with prescription sildenafil prescription cheap online viagra uk sildenafil online uk sildenafil pharmacy
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 03:04 ق.ظ

You actually revealed that terrifically!
cialis generika cialis preise schweiz cialis wir preise cipla cialis online cialis 100mg suppliers we like it cialis soft gel generic cialis tadalafil cialis daily new zealand cuanto cuesta cialis yaho non 5 mg cialis generici
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:46 ق.ظ

Appreciate it! Lots of posts!

cialis coupons printable recommended site cialis kanada cialis generika cialis generic tadalafil buy no prescription cialis cheap preis cialis 20mg schweiz canadian drugs generic cialis weblink price cialis cipla cialis online enter site very cheap cialis
foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 09:08 ق.ظ
It's hard to find educated people for this topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
How long does it take to recover from Achilles injury?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:34 ق.ظ
I would like to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
I really hope to check out the same high-grade blog posts from you in the future as
well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;)
http://needlessphiloso42.exteen.com/20150622/could-hammertoes-cause-numbness
جمعه 13 مرداد 1396 12:38 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd want to find out
more details.
Why do they call it the Achilles heel?
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:45 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I came
across this board and I find It truly useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you aided me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر