تبلیغات
مخزن نفت - کاربرد فناوری چاه های چند شاخه ای در مخازن نفتی
نفت طلای سیاه

کاربرد فناوری چاه های چند شاخه ای در مخازن نفتی

نویسنده :petroman
تاریخ:جمعه 15 آذر 1387-07:11 ب.ظ

کاربرد فناوری چاه های چند شاخه ای در مخازن نفتی

امروزه شرکت های عملیاتی نفتی توجه خود را به بهینه سازی تولید، کاهش هزینه و افزایش بازیابی نفت متمرکز کرده اند؛ از این رو حفر چاه های چند شاخه ای گسترش زیادی یافته است

امروزه شرکت های عملیاتی نفتی توجه خود را به بهینه سازی تولید، کاهش هزینه و افزایش بازیابی نفت متمرکز کرده اند؛ از این رو حفر چاه های چند شاخه ای گسترش زیادی یافته است.
در بیش از ۱۰ درصد از ۷۴ هزار چاه حفاری شده در جهان از این فناوری استفاده شده است، همچنین این فناوری برای ورود مجدد به چاه های موجود نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
چاه های چند شاخه ای با هزینه بیشتری از چاه های معمولی و افقی حفر می شوند، ولی حجم برداشت از مخزن و فاکتور بازیابی بیشتری نسبت به دو روش دیگر دارند که در توجیه اقتصادی این روش تاثیر زیادی دارد.
اولین چاه چند شاخه ای (چند جهتی) در سال ۱۹۵۳ میلادی در کشور شوروی پیشین با طراحی مهندس «الکساندر میخایلویچ گریگوریان» حفر شد، این چاه با ۹ شاخه جانبی در ردیف های کربناته کربونیفر به منظور سطح تماس بیشتر با مخزن حفاری شد.
این روش و تجهیزات تکمیل آن، تنها برای شرایط

محدودی مناسب بود، در دهه ۱۹۹۰ میلادی پیشرفت هایی در تکنیک های حفاری به وجود آمد که اجازه حفاری و تکمیل تعداد بیشتری از چاه ها را با شاخه های جانبی می داد.
امروزه حفره های اصلی چاه و شاخه های جانبی آنها می تواند به طور قائم با زاویه های بالا یا به طور افقی برای برداشت از مخازن مختلف حفاری شوند، چاه های چند شاخه ای می توانند از حفره اصلی دارای یک شاخه یا چندین شاخه جانبی باشند.
آرایش های عمومی چاه های چند شاخه ای عبارتند از: افقی ـ بادبرنی، قائم Stak و T شکل
شاخه های جانبی همانند حفره های باز توسط لاینر با سیمان یا بدون سیمان تکمیل می شوند (لوله جداری به حفره اصلی متصل نمی شود)، در دیگر طرح های تکمیل از مجموعه های مکانیکی برای ایجاد یک اتصال قوی و دسترسی انتخابی در نقاط اتصال بین لاینرهای جانبی و لوله جداری حفره اصلی استفاده می شود.
تولید از شاخه های مجزا می تواند از طریق رشته های لوله های مغزی جداگانه با هم ترکیب شوند، امروزه چاه ها می توانند از تجهیزات تکمیل پیشرفته ای برای مونیتور کردن و کنترل جریان از هر شاخه جانبی استفاده کنند، تماس بیشتر شاخه های جانبی با مخزن نسبت به یک چاه تک حفره ای تولید بیشتری را ایجاد می کند.
در بعضی میدان ها، تکنولوژی چند شاخه ای مزیت های بیشتری به دیگر تکنولوژی های تکمیل (مانند چاه های قائم و افقی متداول یا تحریک شکستگی ها) دارد. امروزه از این چاه ها به منظور حفاری بیش از یک مخزن یا سازندهای مختلف استفاده می شود و تنها وسیله اقتصادی تولید از قسمت های مجزا در یک مخزن و مخازن حاوی ذخیره محدود است.
بر پایه این گزارش که در شماره ۴۹ نشریه فنی - تخصصی اکتشاف و تولید به چاپ رسیده، چاه های چند شاخه ای برای برداشت از مخازنی با شکستگی های طبیعی، سازندها و مخازن لایه ای مناسب است، چاه های زه کشی (Drain hole) با زاویه بالا یا افقی چند گانه، شکستگی های طبیعی بیشتری را قطع می کنند و غالبا تولید بهتری را نسبت به چاه های افقی تک حفره ای یا عملیات شکستن هیدرولیک (Hydraulic Fracturing) ایجاد می کند. یک چاه چند شاخه ای باید در جایی مد نظر قرار گیرد که حفر چاه های افقی یا جهت دار مناسب باشند.
چاه های جهت دار یا افقی چند شاخه ای سطح تماس حفره چاه را با مخزن بهینه می کنند و اجازه ایجاد جریان بالاتری را در افت فشارهای پایین تری نسبت به چاه های تک حفره ای قائم یا افقی می دهند.
چاه های چند شاخه ای افت فشار اصطکاکی هنگام تولید را با پخش جریان ورودی در میان دو یا چند شاخه های جانبی کوچک تر کاهش می دهند. برای مثال شاخه های جانبی Dual opposed فشار اصطکاکی را در مقایسه با یک چاه افقی تک حفره ای که نرخ تولید و سطح تماس یکسانی را دارند، کاهش می دهند.
چاه های چند شاخه ای نیاز به سرمایه گذاری اولیه بیشتری در تجهیزات دارد، اما به طور موثری با کاهش حفاری تعداد چاه های مورد نیاز، هزینه کل و همچنین هزینه های توسعه را همانند هزینه عملیاتی کم می کنند.
این تکنولوژی تجهیزات سرچاهی (Well head)، پلاتفرم ـ رایزر و تجهیزات تکمیل زیر دریایی را کاهش می دهد که در نتیجه باعث کاهش هزینه شده و مصرف Slot را روی پلاتفرم های دریایی یا قالب های زیر سطحی بهینه می کند. همچنین این چاه ها سایز پلاتفرم های خشکی و تأثیرهای زیست محیطی ناشی از عملیات حفاری را کاهش می دهند، هر چه حفره ای اصلی حفاری کاهش یابند، خطرات عملیات حفاری در Top hole کاهش می یابد.
چاه های با شاخه های جانبی چند گانه برای بهره برداری از مخازنی چون مخازن نفت سنگین، مخازن کم تراوا یا دارای شکستگی های طبیعی، سازندها و مخازن لایه ای، هیدروکربن های موجود در ساختارهای جداگانه یا ساختارهای چینه ای مختلف و مخازنی که افت فشار مناسب است.
توسعه اقتصادی مخازن نفت سنگین به علت تحرک کم نفت و فاکتورهای بازدهی محدود است، برای مخازن حاوی نفت سنگین یا کم تحرک، حفره های زه کشی جانبی مزایایی را شبیه به عملیات شکافت هیدرولیک (Hydraulic Fracturing) در زون های گازی با نفوذپذیری کم دارد.
افزایش سطح تماس حفره چاه با یک مخزن، روی تولید نفت آن اثر می گذارد. شاخه های جانبی افقی، افت فشار را هنگام تولید کاهش، مخروطی شدن سطح آب با نفت و گاز (Water Coning) را کاسته و تزریق بخار را در این مخازن گسترش می دهند.
در زون ها و مخازن لایه ای یا سازندهای ناهمگن (هتروژن)، چاه های با چندین شاخه جانبی تولید را با اتصال چند زون مجزا افزایش می دهد. تولید از چند زون، نرخ تولید را ثابت نگه داشته و عمر اقتصادی چاه ها و میدان ها را افزایش می دهد. در بلوکی که در آن حفر یک چاه تک حفره ای قابل توجیه نیست، عملیات تکمیل به وسیله روش چند شاخه ای می تواند بخش های مختلف مخزن را به یکدیگر متصل کند. با استفاده از چاه های چند شاخه ای می توان از مخازنی که تحت تاثیر محیط رسوب گذاری، دیاژنز سازند و گسل ها به چند قسمت تقسیم شده اند، بهره برداری و تولید داشت.
چاه های چند شاخه ای، توسعه مخازن کوچک، همچنین میدان هایی را که تولید از آنها با چاه های قائم و افقی معمولی ناممکن است، ممکن می کند. همچنین از چاه های چند شاخه ای برای بهره برداری از مخازن با فشار کم یا مخازن با افت فشار نیز استفاده می شود. برای حفاری مجدد در چاه های موجود به منظور تولید از مناطقی که بهره برداری از آنها غیر اقتصادی است، از تکنولوژی چند شاخه ای استفاده می کنند.
حفاری شاخه جانبی در چاه های موجود باعث می شود که تولید اضافی هیدروکربن بدون کم شدن تولید اولیه صورت گیرد. این استراتژی، نرخ جریان از یک چاه را توسعه داده و تعداد ذخایر قابل بازیافت دارای تولید اقتصادی را افزایش می دهد.
شاخه های جانبی چند گانه به اصلاح زه کشی مخزن در پروژه های تزریق آب یا بخار کمک می کند، همچنین برای کنترل مخازنی که دارای جریان داخلی آب یا گاز هستند، از چاه های چند شاخه ای استفاده می شود. شاخه های جانبی چند گانه با طول های متغیر در لایه های مختلف، حرکت قائم هیدروکربن و بازیابی ذخیره هیدروکربن را افزایش می دهند.
این شاخه ها مخصوصا در مخازن کم ضخامت نفتی، پوشش های گازی (cap Gas)، مخروطی شدن سطح آب یا گاز با نفت (conning Water or gas) را کاهش می دهند.
امروزه از چاه های چند شاخه ای برای اکتشاف و نمونه گیری در تعیین کیفیت مخازن افقی و مقدار سطحی آنها و تله های چینه شناسی نیز استفاده می شود (توصیف مخزن). با طراحی دو یا چند شاخه جانبی انشعابی از یک حفره اصلی، وسعت بیشتری از یک Location را می توان اکتشاف کرد.
این روش انعطاف پذیری را هنگام توصیف مخزن افزایش می دهد که این عمل توسط هر شاخه جانبی طراحی شده بر اساس اطلاعات گرفته شده از حفاری حفره اصلی و شاخه های جانبی پیشین انجام می شود.
تکمیل چاه های (دارای دو شاخه جانبی) از ابتدای حفاری تا مرحله تولید به صورت شماتیک در شش مرحله تکمیل چاه انجام می شود:
مرحله اول و دوم) در این دو مرحله، حفاری چاه اصلی و شاخه های جانبی انجام می شود؛
مرحله سوم) در این مرحله لوله جداری اصلی به داخل چاه رانده شده و سیمانکاری پشت لوله جداری اصلی انجام می شود و سپس لوله جداری در محل تقاطع چاه اصلی با شاخه های جانبی حفاری شده تا دهانه شاخه های جانبی به داخل حفره اصلی باز گردد.
مرحله چهارم و پنجم) در این دو مرحله لاینر در شاخه های جانبی نصب می شود، سپس پشت لاینر سیمانکاری می شود،
مرحله ششم) این مرحله دو بخش را شامل می شود:
۶ ـ الف) پس از اتمام حفاری شاخه های جانبی و رسیدن به مخزن مورد نظر، لوله تولید درون شاخه های جانبی نصب می گردد،
۶ ـ ب) درون چاه اصلی دو لوله تولید نصب می شود و لوله های تولید بیرون آمده از هر شاخه جانبی را به یکی از این لوله های تولید در چاه اصلی متصل می کنند و پس از آن عملیات تحریک مخزن و سپس تولید از مخزن شروع می شود.
تکنولوژی های جدید، خطرها و پیچیدگی های فنی گوناگون دارد، بنابراین علاوه بر کاربردهای آن باید معایب آن را نیز برشمرد.
عملیات تکمیل چاه های چند شاخه ای از نظر مکانیکی بسیار پیچیده تر از چاه های معمولی است و به ابزارآلات و سیستم های ته چاهی بستگی دارد، کنترل چاه در حین حفاری به روش چند شاخه ای یا عملیات تکمیل می تواند بسیار پیچیده باشد. همچنین خطرهای بیشتری در ارتباط با دسترسی به حفره چاه برای تعمیر یا مدیریت مخزن وجود دارد.
امروزه شرکت های عملیاتی در صنعت نفت توجه خود را بر بهینه کردن تولید، کاهش هزینه و افزایش بازیابی نفت قرار داده اند؛ از این رو منظور حفر چاه های چند جهتی (Multilateral) گسترش زیادی پیدا کرده است.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Lovely info, Many thanks.
cialis generic availability cialis free trial cialis for sale warnings for cialis achat cialis en suisse cialis cuantos mg hay buy original cialis cialis 50 mg soft tab preis cialis 20mg schweiz miglior cialis generico
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:09 ب.ظ

You stated that exceptionally well.
cialis manufacturer coupon only best offers cialis use click here cialis daily uk cialis cost cialis billig cialis 5 mg scheda tecnica how much does a cialis cost cialis 20mg preis cf calis buy cialis uk no prescription
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:29 ب.ظ

This is nicely said. .
price cialis best cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo al pubblico cialis mit grapefruitsaft precios de cialis generico prix cialis once a da 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online cialis preise schweiz we choice cialis uk
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Awesome stuff. Thanks.
cialis for sale in europa generic cialis 20mg uk comprar cialis navarr i recommend cialis generico legalidad de comprar cialis cialis y deporte how do cialis pills work click here take cialis cialis generic tadalafil buy cialis generique 5 mg
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:55 ب.ظ

You actually expressed it very well!
cialis manufacturer coupon cialis 10 doctissimo warnings for cialis buying cialis overnight cialis cuantos mg hay cialis 20 mg cost cialis coupons printable cialis taglich order generic cialis online achat cialis en europe
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Great forum posts. With thanks!
viagra vs cialis generic cialis at walmart cialis coupons wow cialis tadalafil 100mg cialis name brand cheap buy generic cialis sublingual cialis online cialis 10 doctissimo cialis official site rezeptfrei cialis apotheke
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:05 ب.ظ

Cheers, Lots of material.

cialis 20 mg cialis for bph only now cialis for sale in us buy cialis online cialis kaufen bankberweisung fast cialis online only best offers 100mg cialis cialis 30 day sample buy cialis when can i take another cialis
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 08:32 ق.ظ

Reliable knowledge. Thank you!
get cheap cialis cialis mit grapefruitsaft generic low dose cialis cialis 5 mg buy look here cialis order on line cialis dosage amounts cialis generic cialis e hiv cialis bula cialis en mexico precio
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:36 ب.ظ

Beneficial facts. Kudos.
cialis generico postepay cialis online buying brand cialis online estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale tadalafil safe dosage for cialis prix cialis once a da effetti del cialis cialis farmacias guadalajara
buy cialis medication
یکشنبه 11 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Whoa plenty of superb advice.
miglior cialis generico we use it cialis online store cialis generico online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canada on line cialis efficacit effetti del cialis buy brand cialis cheap cialis venta a domicilio prezzo cialis a buon mercato
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:47 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cheap cialis how to buy cialis online usa cialis official site where cheapest cialis cialis venta a domicilio what is cialis we like it cialis soft gel recommended site cialis kanada cialis super kamagra we use it 50 mg cialis dose
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 07:40 ق.ظ

With thanks! Plenty of information.

comprar cialis 10 espa241a online cialis wow cialis 20 fast cialis online cialis sale online we use it 50 mg cialis dose cialis y deporte we like it cialis price wow look it cialis mexico cialis authentique suisse
buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:20 ب.ظ

Tips effectively taken.!
cialis 20 mg try it no rx cialis enter site 20 mg cialis cost prix de cialis how to purchase cialis on line cialis canadian drugs order generic cialis online cialis canada on line tadalafil cialis online
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Superb tips. Thank you.
cialis tadalafil cialis diario compra female cialis no prescription cialis cipla best buy cialis dosage fast cialis online sublingual cialis online cialis canada link for you cialis price buy brand cialis cheap
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Superb information. Thanks!
achat cialis en europe american pharmacy cialis cialis flussig cialis name brand cheap click here cialis daily uk cialis tadalafil cialis australian price enter site very cheap cialis cialis 20 mg cut in half the best choice cialis woman
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:49 ق.ظ

Kudos. Numerous write ups!

cilas cialis savings card cialis 5mg billiger cialis 5 mg buy 5 mg cialis coupon printable can i take cialis and ecstasy click now cialis from canada cialis venta a domicilio generic cialis with dapoxetine cialis online deutschland
buy generic cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:02 ب.ظ

You have made your point.
cialis australian price price cialis best miglior cialis generico cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis pas cher paris generic cialis 20mg uk tadalafil prices for cialis 50mg tarif cialis france
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:15 ق.ظ

Wonderful posts. Thanks a lot.
cialis online holland cialis 05 buy cialis online cialis bula generic low dose cialis buy cialis cheap 10 mg cialis reviews cialis reviews cialis per paypa buy cialis cheap 10 mg
Cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:04 ب.ظ

Whoa loads of valuable information.
we like it safe cheap cialis generic cialis pro cialis for bph cialis en 24 hora generic cialis with dapoxetine prescription doctor cialis cialis venta a domicilio wow look it cialis mexico opinioni cialis generico cheap cialis
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 10:48 ق.ظ

Factor certainly applied.!
rx cialis para comprar overnight cialis tadalafil tarif cialis france cialis patent expiration we choice free trial of cialis pastillas cialis y alcoho cialis en mexico precio cialis lilly tadalafi cialis 20 mg cialis coupon
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 10:12 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
drugstore online shopping cialis from canada canadian viagra canadian pharmacies buy viagrow aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmaceuticals companies buy vistagra usa canadian rx world pharmacy canada online pharmacies surrey
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:56 ق.ظ

Beneficial information. Kudos.
cialis reviews compare prices cialis uk cialis bula 40 mg cialis what if i take generic cialis review uk how much does a cialis cost cialis generique 5 mg cialis online dosagem ideal cialis buy cialis online nz
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

You revealed this effectively.
online cheap viagra buy viagra 50mg buy viagra jelly viagra to buy online buy viagra cvs viagra pharmacy viagra buy viagra order sildenafil buy generic sildenafil where can i buy a viagra buying cheap viagra online
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:26 ب.ظ

Thanks. Very good stuff.
cialis patent expiration side effects for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis without a doctor's prescription brand cialis generic legalidad de comprar cialis achat cialis en suisse cialis y deporte cialis canada on line generic cialis 20mg uk
usa online pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:39 ق.ظ

You said this exceptionally well!
viagra online canada getting viagra uk viagra online with a prescription levitra order viagra online without a prescription where to buy real viagra natural viagra viagra price how to buy viagra without prescription viagra online rx
babecolate.com/can-you-buy-cialis-over-the-counter-in-nz.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:16 ق.ظ

You revealed this perfectly.
il cialis quanto costa tesco price cialis link for you cialis price tadalafil warnings for cialis cialis kaufen wo cialis 20mg prix en pharmacie wow cialis 20 does cialis cause gout estudios de cialis genricos
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:43 ب.ظ

Kudos! A lot of postings!

generico cialis mexico effetti del cialis cialis 20mg preis cf try it no rx cialis cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg buy how much does a cialis cost canada discount drugs cialis cialis generic tadalafil buy cialis generique
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:53 ب.ظ

Lovely stuff. Thanks a lot!
cheapest viagra online how to get viagra buy viagra without prescription where to buy sildenafil uk buy viagra australia canadian pharmacy viagra purchase uk generic pharmacy online viagra cheap online sildenafil uk online
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 10:49 ب.ظ

Great postings, Thank you!
cialis with 2 days delivery india cialis 100mg cost cialis generico lilly where cheapest cialis free cialis cialis side effects dangers cialis flussig no prescription cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale
light fellowship loux hack
چهارشنبه 27 دی 1396 10:15 ب.ظ
من کاملا وبلاگ خود را دوست دارم و بسیاری از پست های شما را پیدا می کنم
دقیقا همان چیزی است که من دنبالش هستم آیا یکی از نویسندگان مهمان را برای نوشتن مطالب با نیازهای شما آماده می کند؟
من فکر نمیکنم یک پست یا توضیح بیشتری درباره بسیاری از موضوعاتی که در اینجا به آن اشاره میکنید اشاره کنم.
باز هم، وبلاگ عالی!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30